Nátěry konstrukcí

V oboru výškové práce jsou často požadovány nátěry konstrukcí. Naše firma Jan Bouda – www.malir-lakyrnik.cz provádí nátěry veškerých konstrukcí, ať už venkovních nebo ve výrobních halách a ostatních zařízení.

Při údržbách kterýchkoli velkých konstrukcí se aplikují nátěry cca po 10-ti letech pro zabránění koroze či poškození nebo zeslabení nosných prvků na dané konstrukci.

Veškeré výškové natěračské práce provádíme i z lešení, závěsných lávek či ze země.

  • nátěry ocelových konstrukcí stropů
  • nátěry hal, nátěry veškerých konstrukcí výrobních nebo sportovních hal, ale i světlíků
  • nátěry sloupů osvětlení a vysokého napětí
  • nátěry lanovek nebo různých typů dopravníků
  • nátěry zábradlí, bezpečnostního značení
  • nátěry jeřábů jejich drah
  • nátěry vodojemů, zásobníků, nádrží, mostů i lávek a mnohých dalších stavebních prvků

Nabízíme mechanické čištění povrchů konstrukcí, odstraňujeme nesoudržné barvy a korozi. Očišťujeme konstrukce podle typu zakázky pomocí různých typů kartáčů.

Dále nabízíme čištění pomocí tlakové vody či pomocí písku.

Aplikace barev: veškeré nátěry provádíme podle přesných technologických postupů od výrobce či dodavatelé dané technologie. Zakázky konzultujeme se specializovanými techniky. Vypracováváme nejvhodnější typy a způsoby nátěrů. Vše konzultujeme vždy se zákazníkem. Jednotlivé nátěry daných konstrukcí provádíme nanesením štětkou, válečkem nebo technologií nástřiku – airless.

Nátěry jednotlivých konstrukcí realizujeme pomocí výškových prací z lana nebo pomocí šplhání po dané konstrukci anebo pomocí sestavení lešení. Používáme i pojízdné lešení, pokud to podmínky dovolí.